Koll på maskinkostnaderna i vårbruket

Lagom till vårbruket kommer årets skrift “Maskinkostnader 2019” Den tas som vanligt fram och ges ut i ett samarbete mellan Maskinkonsulenterna, Hushållningssällskapet och  LRF Konsult. Cirka 500 maskiner finns med i skriften och många av dem med såväl pris per timme som per hektar. Ju ...

Läs mer...

Comments are closed.