Eldriven glidstyrd lastare

Elise 900 är en ny glidstyrd kompaktlastare med en vikt på 3 300 kg. Maskinen har en ny display där instrumenteringen ändrar från grönt till orange och sist rött beroende på hur maskinen körs. Färgen indikerar aktuell energiförbrukning där grönt är minsta möjliga, orange medel ...

Läs mer...

Comments are closed.