Missöde

Tvärr har två viktiga jobb fallit ur tidningen under produktionen. Provkörning JCB Hydradig och reportaget från lastbilsmässan IAA i Hannover. Båda reportagen kommer i nästa nummer av Conpot, nummer 12-2016 som kommer ut den 15 december.

conpot_nr9_2016